Vanliga frågor

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om Refire Kakelugnspaket.

Hur funkar det?

Kakelugnen eldas med bioetanol istället för ved. Bioetanolbrännaren placeras i kakelugnen och döljs av de keramiska vedträna som varsamt läggs runt om. Sedan fylls brännaren med bioetanol och tänds med en braständare. Bioetanolen ger vackra gula lågor när den brinner. Förbränningen är ren så det bildas ingen sot eller rök som vid traditionell vedeldning. 

Behöver min kakelugn vara godkänd?

Nej, eftersom bioetanol inte avger rök eller sot och har en ren förbränning krävs inget godkännande av varken kakelugn eller skorsten.

Ser det ut som en "äkta" brasa?

Ja, det brinner med fylliga djupgula lågor. Observera att det tar ca 10 minuter innan bränslet blivit uppvärmt och lågorna når sin fulla storlek och får sin djupgula färg. 

Är det miljövänligt?
Ja, vid fullständig förbränning bildas CO2 (koldioxid) och vatten. Likt vår utandningsluft.

Vad är bioetanol?

Bioetanol är en förnyelsebar energikälla som framställs av grödor som exempelvis potatis, trä eller majs. Restprodukterna vid förbränning är vattenånga och en mindre mängd koldioxid - precis som vår utandningsluft.

Det finns olika sorters etanol beroende på användningsområde, till exempel för lampor. Därför är det viktigt att försäkra sig om att man använder rätt sorts bränsle - vilket är bioetanol/spisbränsle. Se produktförslag här.

Var köper man bränslet?

Spisbränsle (bioetanol) finns att köpa på de flesta stormarknader, i järnaffärer och bygghandeln men går även att beställa i storpack via nätet.

Är det säkert?

Ja, om man följer säkerhetsinstruktionerna. Självklart ska man vara uppmärksam på en brinnande eld och ha en brandvarnare hemma. Lämna aldrig elden utan uppsikt.

Hur släcker man elden vid eventuell brandolycka?

Släck ALDRIG en eldstad som drivs med bioetanol med vatten. Använd en kemisk brandsläckare alternativt en brandfilt för att kväva elden. Brandsläckare går att köpa i de flesta byggvaruhus.

Hur länge brinner det?

Refires brännare är utvecklad för att optimera brinntiden. Brinntiden är ca 3,5- 4 timmar vid max påfyllnad av bränsle och helt öppet läge på brännaren. Det är möjligt att reglera lågan för längre brinntid. Drag förkortar brinntiden. Även kvalitén på spisbränslet påverkar brinntiden.

Vad kostar driften?

Driftkostnaden av bränsle är ca 12 kr/timme.

Avger den värme?

Refires bioetanolbrännare har en effekt på 850 W som ger lagom trivselvärme men kan inte användas för uppvärmning av hemmet.

Hur ska jag placera de keramiska vedträna?

De keramiska vedträna ska placeras runt brännaren utan att ligga direkt över lågorna. Även om de tål höga temperaturer kan livslängden förkortas om de utsätts för direkta lågor och dessutom kommer sot att bildas som avger lukt och missfärgar vedträna. Undvik drag då lågorna blir ojämna och kan komma i för mycket kontakt med de keramiska vedträna. OBS. Var noga med att aldrig blockera öppningen till brännaren. De keramiska vedträna är ömtåliga och måste hanteras försiktigt för att inte spricka.

Kan man dekorera med riktiga vedträn?

Nej, det är absolut förbjudet att placera någon form av brännbart material i kakelugnen tillsammans med brännaren. Endast keramiska vedträn får användas.

Kan man använda Refire Kakelugnspaket i en öppen spis?

Ja, det fungerar lika bra i en öppen spis som i en kakelugn. 

×